Indien u als cliënt of mantelzorger over een bepaald aspect van de werking ontevreden bent, kunt u dit bespreken met de begeleiding. Indien antwoorden onvoldoende zijn, kunt u ook contact opnemen met de teamverantwoordelijke of directeur.

Er kan ook steeds een beroep gedaan worden op de onafhankelijke ombudspersoon Geestelijke Gezondheidszorg:
-> Anne-Leen Denolf : 0491 39 39 18 of anne-leen.denolf@ombudsfunctieggz.be

Meer informatie over deze ombudsfunctie is te vinden op :
http://ombudsfunctieggz.be/