Covias zet in op ontmoeting

Het is niet steeds eenvoudig om als persoon met een psychische kwetsbaarheid (nieuwe) vrienden te maken of contacten te leggen, vrij van stigmatisering en/of vooroordelen.
Daarom vinden we het belangrijk om in te zetten op het ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsmomenten en -plaatsen… Dit onder meer via het ontmoetingscentrum De Klaver te Beernem, het ontmoetingscentrum ‘t Centrum te Torhout, De ONT-moeting te Brugge, …

Onderstaande getuigenis illustreert waarom, hoe, wat, …

Deelname studiedag ‘Participatie en Herstel’

Vandaag vond de studiedag ‘participatie en herstel’ plaats, georganiseerd door Uilenspiegel en Similes… Een boeiende dag waar me met vol enthousiasme en hoop aan hebben deel genomen.
Toch ook een beetje fier dat ons Covias verhaal als innovatieve praktijk werd voorgesteld! Op basis van de getuigenis van Guy Surmont, ervaringsdeskundige, haakten we in om enkele troeven van het ‘Covias-model’ te illustreren.
Ook in het panelgesprek kregen we als Covias de gelegenheid visie en tips in te brengen. Bedankt aan de organisatoren, de andere sprekers en natuurlijk het enthousiaste publiek! Leuk bevestiging te krijgen dat onze ingeslagen weg een goede weg is…

Vacature : Inhoudelijk coördinator (m/v) Begeleiding en Behandeling in cluster ‘west’ (regio Oostende-Westkust).

Situering   
Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster west omvat 2 teams, samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie
 Je ontwikkelt, implementeert en evalueert, samen met de andere leden van het beleidsteam, de zorginhoudelijke visie en strategie van de organisatie om de behandeling en begeleiding van cliënten optimaal te laten verlopen. Ook clusteroverstijgend zet je specifieke expertise in.

Jouw profiel

 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een masterdiploma klinische psychologie.
 • Je hebt ervaring in de Geestelijke Gezondheidzorg. Een bijkomende psychotherapeutische opleiding of opleiding als SRH-coach of docent strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context.
 • Je hebt de competenties en vaardigheden om een mobiel team en mobiele medewerkers inhoudelijk te coachen.
 • Je kan kwaliteitsvolle begeleiding en behandeling op maat in de thuiscontext therapeutisch aansturen.
 • Je bent flexibel en kan naast je coachende opdracht vlot meewerken in het team waarover je de inhoudelijke leiding hebt.  Je bent bereid mee te werken in de directe contacten met cliënten en hun naastbetrokkenen.
 • Je handelt vanuit een herstelgerichte visie, met uitdrukkelijke aandacht voor het formele en informele netwerk van de cliënt.
 • Je beschikt over goede interactieve vaardigheden en communiceert helder (mondeling en schriftelijk).
 • Je bent in bezit van een rijbewijs B en eigen wagen en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen.

Ons aanbod

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je werkplek situeert zich hoofdzakelijk te Oostende en Veurne.
 • Een deeltijdse opdracht (80 %) van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding :  3 juni 2019.
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching.
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever PZ Onzelievevrouw die partner is in Covias.  

Interesse?

Solliciteren kan via deze link tot en met 15/03/2019. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te voegen.

Assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur Covias (0477 07 36 00) of 
Inge Vanthuyne, directeur patiëntenzorg PZ Onzelievevrouw  (050 30 18 00).

Eerste bijeenkomst van de participatieraad

Vandaag vond de eerste participatieraad plaats! 
“Het was goed!”, “Veel werk op de plank!”, “Het zou leuk zijn als iedereen er zijn schouders onder zet…” zijn slechts enkele van de erg hoopgevende uitspraken van vandaag.

De participatieraad formuleert alvast enkele doelstellingen die prioriteit moeten krijgen :
– Wegwerken van verschillen in capaciteit en aanbod in de ruime regio!
– Meer “efficiëntie” en “snellere” zorg, met het belang van de cliënt centraal.

Benieuwd naar meer, slaan we de handen in elkaar en gaan we er voor!

Enkele indrukken van vandaag:


Samenwerkingsverband voor de oprichting van een nieuwe zorgactor “langdurige zorg en activering”

Begin jaren ‘90 werd het landschap van de geestelijke gezondheidszorg verrijkt met de woonvormen Psychiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT) en Beschut Wonen (BW). Capaciteit van het (psychiatrisch) ziekenhuis kon omgezet worden voor de oprichting van deze nieuwe woonvormen, vanuit het inzicht en de overtuiging dat een afdeling van een (psychiatrisch) ziekenhuis niet steeds het best passende antwoord was op de ondersteuningsnoden van personen met een gestabiliseerde chronisch psychiatrische aandoening. De kiem van wat wij vandaag ‘herstelgericht handelen’ en ‘presentie’ noemen, werd hier gelegd.

Ook in 2011 vond een grondige wijziging plaats in datzelfde GGZ-landschap. Opnieuw werd het mogelijk om capaciteit van het (psychiatrisch) ziekenhuis om te vormen (bevriezen), ditmaal voor de oprichting van mobiele teams. In het netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen werd volop ingezet op deze zorgvernieuwing. Ziekenhuisbedden werden bevroren en omgezet in mobiele teams. Tevens werd het psychiatrisch expertise team (PET) gevormd teneinde eerstelijnsdiensten met vragen rond geestelijke gezondheid(szorg) nog beter te kunnen ondersteunen en coachen.

‘Vermaatschappelijking van zorg’ werd het sleutelconcept om zorg op maat aan te bieden, daar waar de cliënt woont.

De cliënt is bovendien niet meer een subject waarvoor gezorgd moet worden:

        Patiënten werden bewoners en mede-inwoners,
        Bewoners werden cliënten met een netwerk en
        Cliënten werden ook ervaringsdeskundigen.

Teneinde deze belangrijke innovaties nog meer te kunnen faciliteren en te valoriseren, hebben 7 GGZ-organisaties van het netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Noordwest-Vlaanderen beslist de krachten te bundelen door op een verregaande en geïntegreerde wijze samen op weg te gaan.

Op dinsdag 20 november 2018 ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een nieuwe zorgactor “langdurige zorg en activering”.
De 7 GGZ-organisaties zijn:

 • vzw 4Veld
 • vzw Beschut Wonen Brugge
 • vzw Beschut Wonen Oostkust
 • vzw Beschut Wonen Oostende-Westkust
 • PC Sint-Amandus
 • PZ Onzelievevrouw
 • Centrum geestelijke gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.

Voor de doelgroep “personen met een ernstige psychiatrische aandoening” (EPA) zal deze zorgactor een nieuw, geïntegreerd aanbod brengen, bestaande uit 3 pijlers:

 • Begeleiding en Behandeling
 • Activiteiten en Ontmoeting
 • Zorg voor Arbeid

Dit voor het volledige werkingsgebied van het netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen (23 gemeenten).


In concreto maken de mobiele behandelteams, de initiatieven voor beschut wonen en Brugwonen, maar ook de activiteitencentra De Klaver, De Gempersteeg, ‘t Ander, De Passant, De Kajuit en De Klus onderdeel uit van dit nieuw samenwerkingsverband.

Omdat ‘zorgactor langdurige zorg en activering’ een werktitel was gingen we op zoek naar een nieuwe naam. We kozen voor:


CO                staat voor     samen

VIAS            staat voor     (meerdere) wegen, trajecten, invalshoeken

COVIAS      staat voor   op weg naar herstel !!

Meer informatie over Covias kan je vanaf vandaag vinden op www.covias.be . Ook via Facebook, Twitter en LinkedIn kan je de verdere activiteiten en ontwikkelingen volgen.

Voor specifieke vragen kan je steeds terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur van Covias.